BURS TAAHHÜTNAMESİ

 
                                                                                                  SANİMDER
                                                                            SANDIKLI İMAM HATİPLİLER DERNEĞİ
                                                                        YÜKSEK ÖĞRENİM BURS TAAHHÜTNAMESİ
 
Madde 1: Başvurum sırasında verdiğim bilgilerin doğru olduğunu taahhüt ederim.
Madde 2: Hiç bir kurum veya kişiden, karşılıklı veya karşılıksız burs almadığımı taahhüt ederim. (KYK öğrenim kredisi hariç)
Madde 3: Öğrenim sürem içinde, maddi durumumda burs almamı gerektirmeyecek bir iyileşme söz konusu olduğunda bursumun kesilmesini talep edeceğimi taahhüt ederim.
Madde 4 : "Vicdani Yükümlülük Belgesi"nde kabul ettiğim şartları yerine getireceğimi taahhüt ederim.
Madde 5: İlk üç maddede belirtilen taahhütlere uymadığım Sandıklı İmam Hatipliler Derneği tarafından saptandığında, tarafıma yapılan burs ödemelerini günün ekonomik şartlarına göre geri ödeyeceğimi taahhüt ederim.
 
Ayrıca gerektiğinde; Sandıklı İmam Hatipliler Derneği tarafından burs verenlerle başarı durumumun paylaşılmasına ve Sandıklı İmam Hatipliler Derneği yayınlarında ismimin ve/veya fotoğrafımın yer almasına, izin verdiğimi kabul ederim.
 
Burs Alan Öğrencinin Adı Soyadı:
 
Burs Alan Öğrencinin TC Kimlik No:
 
Tarih:
 
İmza:

HAKKIMIZDA  Kategorisindeki Diğer Başlıklar