Burs Başvuru Şartlarımız

 
SANİMDER 
SANDIKLI İMAM HATİPLİLER DERNEĞİ

 SANİMDER EĞİTİM BURSU BAŞVURU ŞARTLARI
 
Kuruluş tüzüğünde yer alan hedefler çerçevesinde derneğimizin Yükseköğrenim (lisans) bursları;
 
Sandıklı Anadolu Kız İmam-Hatip Lisesi Ve Sandıklı Anadolu Erkek İmam-Hatip Lisesinden mezun olup örgün eğitim yapan 4 yıllık fakültelerde öğrenim gören öğrencilere verilir.
 
İlahiyat Fakültesi ile İslami İlimler Fakültesinde okuyan Gelir beyanı BURS şartlarına uyan öğrencilere burs verilecektir.
 
Ara sınıflarda başvuru yapan öğrencilerin ve derneğimizden önceki yıllarda burs kazanmış öğrenciler bir üst yıla geçiş hakkını kazanmış olmalıdırlar.
 
            Burs için başvuran Sandıklı Anadolu Kız İmam-Hatip Lisesi Ve Sandıklı Anadolu Erkek İmam-Hatip Lisesinden mezun ve  bir üst yıla geçiş hakkını kazanmış öğrencilerden aile kişi başı geliri 500 TL den fazlaolmamalıdır. 
 
           Burs talep eden öğrencimiz, Geri ödemesiz Başbakanlık vb.  bir yerden burs alıyor olmamalıdır.
              
           Burslar için başvurular, Her Yıl için 01 Eylül–15 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır.
 
Başvuru için, Ya sanimder Büromuzdan "Burs Talep Formu" nu alarak, Ya da sitemizde yer alan “Burs Talep Formu”nun doldurulup imzalanarak SANİMDER YÖNETİM KURULUMUZA  teslim edilmesi yeterli olacaktır.
 
Bursun kazanılması halinde derneğimiz, bursiyerlerinden “Burs Talep Formu”nda ortaya konan bilgileri tasdik eden belgeleri* talep edecektir. Bursiyer belgeleri bizzat kendisi derneğimize teslim edecektir.
 
İnternet  ve posta aracılığı ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurular bizzat öğrenci tarafından elden yapılacaktır.
 
AYRICA;  Burs Talep eden öğrencilerimizin, İmam Hatip Ruhuna uygun Hal ve Davranışlarda bulunan, ve zararlı alışkanlıkları olmayan öğrenci olması gerekmektedir.
 
Burs kazananlar 01 Ekim’de bilgilendirilecek; Bursları 20 Ekim’den itibaren her ay sanimder yönetim kurulunun belirlediği oranda bursiyerin hesap numarasına eğitim öğretim yılı boyunca yatırılacaktır.
 
Sanimder’in eğitim bursları karşılıksızdır, geri ödemede kanuni bir zorunluluk bulunmamaktadır.
 
Derneğimiz Yönetim Kurulu, bursiyerlerinin burslarını gerekli gördüğünde ve olağanüstü durumlarda gerekçe göstermeden kesme hakkına sahiptir.
 
Burs alan öğrencilerimizin, mezun olup iş hayatına atıldıklarında, sandıklı imam hatip lisesinden mezun olmuş üniversitede okuyan gençlere destek olan Sandıklı imam Hatip Lisesi Mezunları Derneği sanimder’in yardımcısı ve destekçisi olacaklarını düşünüyor, başarılar diliyoruz.
 
 
 
* Burs kazanan Öğrencilerin Sanimder Yönetim Kuruluna vermesi Gereken Belgeler:
 
 
• Nüfus Cüzdan Fotokopisi,
• Vukuatlı nüfus kayıt örneği,
• Ziraat Bankası Sandıklı Şubesi Hesap Nosu,
• Sandıklı Anadolu İmam - Hatip Lisesi Mezunu olduğunun belgelenmesi,
• ÖSYM Kazandı Belgesi veya Ara sınıflar için öğrenci belgesi,
• 15 Eylül Aylık maaş bordrosu
.Gerek duyulduğunda istenilecek belge.
 
         Dernek yönetimi ayrıca; öğrencilere burs vermek isteyen hayırseverlerin desteklerini bekliyoruz.                          
         Burs vermek isteyen hayırseverler ve burslarla ilgili sorularınız için;                                                                          
         05363565592 Telefon ile irtibat kurabilir,
         sanimder@hotmail.com e-mail adresinden,                                              
         Ve sanimder.org sitemiz vasıtası ile bilgi alabilirler.
 
                                                                                                
 
                                                                                                            SANİMDER YÖNETİM KURULU

HAKKIMIZDA  Kategorisindeki Diğer Başlıklar